GETRIEBEÃ?L-VERLUST-STOP
 

LIQUI MOLY
GETRIEBEÃ?L-VERLUST-STOP

50 ml Tube
kr. 120,49

kr. 2.409,80 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

GETRIEBEÃ?L-VERLUST-STOP

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1042
14485006
EAN/GTINs 4100420010422

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse