KÜHLER DICHTER
 

LIQUI MOLY
KÜHLER DICHTER

150 ml Dunk
kr. 85,12

kr. 567,47 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

KÜHLER DICHTER

Små lækager opstået gennem stenslag, lodningspletter eller revner i kølersystemet er ikke nemme at lokalisere (man opdager bare sinkende kølevandstand). Lækager tætnes fuldstændig uden problemer. Beskytter forbrændigskammeret mod skader gennem indtræden af kølemiddel.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle kølevand- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også velegnet til aluminium- og plastkølere. 150 ml rækker til 10 l kølevand. Forenelig med alle gængse koldvandsystemer og frostbeskyttelsesmidler. Også anvendbar som forebyggelse.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814868
3330
EAN/GTINs 4100420033308

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse