LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Små lækager opstået gennem stenslag, lodningspletter eller revner i kølersystemet er ikke nemme at lokalisere (man opdager bare sinkende kølevandstand). Lækager tætnes fuldstændig uden problemer. Beskytter forbrændigskammeret mod skader gennem indtræden af kølemiddel.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle kølevand- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også velegnet til aluminium- og plastkølere. 150 ml rækker til 10 l kølevand. Forenelig med alle gængse koldvandsystemer og frostbeskyttelsesmidler. Også anvendbar som forebyggelse.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814868
3330
EAN/GTINs 4100420033308

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse