DF DieselflieÃ?verbesserer

MATHY
DF DieselflieÃ?verbesserer

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

300 ml Dunk   kr. 423,30 per Liter
kr. 126,99
900 ml Dunk   kr. 300,84 per Liter
kr. 270,76
1,5 l Dunk   kr. 261,70 per Liter
kr. 392,55
3,6 l Dunk   kr. 243,79 per Liter
kr. 877,64

Produktdetaljer

DF DieselflieÃ?verbesserer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse