MATHY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

300 ml Dunk   kr. 418,13 per Liter
kr. 125,44
900 ml Dunk   kr. 299,57 per Liter
kr. 269,61
1,5 l Dunk   kr. 261,16 per Liter
kr. 391,74
3,6 l Dunk   kr. 244,41 per Liter
kr. 879,87

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse