MATHY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

300 ml Dunk   kr. 406,77 per Liter
kr. 122,03
900 ml Dunk   kr. 291,00 per Liter
kr. 261,90
1,5 l Dunk   kr. 253,60 per Liter
kr. 380,40
3,6 l Dunk   kr. 237,13 per Liter
kr. 853,68

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse