VAICO

5 l Kanister
kr. 397,58

kr. 79,52 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 12032732
V60-0173
Specifikationer Audi-VW G 055 005 A1
Audi-VW G 055 005 A2
Audi-VW G 055 005 A6
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 144 137
Bentley PY112995PA
Ford Mercon SP XT-6-QSP
Hyundai 040000C90SG
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
Nissan Matic S
Toyota Type WS
ZF Lifeguard Fluid 6 (S671090255)
Karakteristika Automatgearolie
EAN/GTINs 4046001587863

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse