VALVOLINE

20 l Kanister
kr. 1.113,41

kr. 55,67 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 15287065
866923
Viskositet 80W-90
EAN/GTINs 8710941019741

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse