Valvoline

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Klar til levering inden for 1 arbejdsdag
20 l Kanister   kr. 56,77 per Liter
kr. 1.135,40
208 l Fad   kr. 51,59 per Liter
kr. 10.729,90

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 15287065
15287066
866923
866924
Viskositet 80W-90
EAN/GTINs 8710941019741
8710941019758

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse