SCHEIBEN-REINIGER-SCHAUM
 

LIQUI MOLY
SCHEIBEN-REINIGER-SCHAUM

300 ml Spraydåse
kr. 90,88

kr. 302,93 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

SCHEIBEN-REINIGER-SCHAUM

Højeffektiv skumrenser. Sørger for blændfrie bilruder og forhøjer dermed sikkerheden. Løser og fjerne silikone, nikotin, insekter, olie- og fedtartede forureninger. Velegnet til Plexiglas. Neutral over for gummi, lak og plast.

Anvendelsesformål:

Ruder, spejle og lygter i biler. Ruder, spejle i husholdningen. Til inde- og uderensning.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.Gebrauchsnummern 14814851
1512
EAN/GTINs 4100420015120

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse