SONAX

1 Styk
kr. 27,58
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H226: Brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 04130000
15324344
EAN/GTINs 4064700413009

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse