SONAX

5 l Kanister
kr. 218,00

kr. 43,60 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H226: Brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03355000
15324849
EAN/GTINs 4064700508194

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse