SONAX

250 ml Dunk
kr. 113,45

kr. 453,80 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 02761410
15324866
EAN/GTINs 4064700276147

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse