SONAX

250 ml Dunk
kr. 115,82

kr. 463,28 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03711410
15325535
EAN/GTINs 4064700371149

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse