SONAX

250 ml Dunk
kr. 80,77

kr. 323,08 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 04421410
15326239
EAN/GTINs 4064700442146

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse