SONAX

50 ml Dunk
kr. 29,75

kr. 595,00 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03310000
15381312
EAN/GTINs 4064700331006

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse