SONAX

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

250 ml Dunk   kr. 419,16 per Liter
kr. 104,79
500 ml Dunk   kr. 270,52 per Liter
kr. 135,26

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 02071000
02072000
15381342
15381344
Serie XTREME
EAN/GTINs 4064700207103
4064700207202

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse