HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 43,05 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 43,05
1 l Dunk   kr. 76,67 per Liter
kr. 76,67
5 l Kande   kr. 30,90 per Liter
Mindsteordre: 4
kr. 154,49
5 l Kande   kr. 44,12 per Liter
kr. 220,61
20 l Kanister   kr. 30,77 per Liter
kr. 615,39

Produktdetaljer

Delsyntetisk multi-gearolie med ydelsesklasse GL4 / GL5 til manuelle gear og bagaksler i personbiler, lastbiler, busser, terrainbiler og arbejdsmaskiner. High Performer gearolie GL 4/5 80W-90 (syntetisk) er en universal-højydelses-gearolie af SAE klasse 80W-90 på delyntese-basis med en speciel udvalgt additivkombination. Tåler høj termisk belastning og byder en sikker smørefilm også ved lang belastning på +120°C. Danner ingen ældningsprodukter og muliggør dermed lange olieskiftsintervaller.

Opfylder og overtræffer følgende specifikationer:

 • API: GL4; GL5; MIL-L-2105 D

 • SAE: 80W; 85W; SAE 80W-90; SAE 90;

 • Mecedes Benz: 235.0; 235.1

 • MAN 341; 342; 3343 ML

 • Scania MIL-PRF-2105E; TO 1; TO 2

 • Eston API MT 1

 • VOLVO 97310; 97312

 • ZF TE 01; 02; 05; 07; 08

  Prakisfordele:

 • Fremragende slid- og korrosionsbeskyttelse ved god forenelighed med farvede metallerH

 • Høj oxidationsbeskyttelse gennem HC-olie-andele og speciel additivering

 • Absolut skærestabil, dvs. at SAE-klassen ikke forændres

 • Ingen mangelsmøring pga. for tynd/tyk olie

 • Reduceret driftslyde også ved meget varm olie takket være god vedhæftende smørefilm

 • Fuldsmøring også ved temperaturer under -18° Celsius

 • Velegnet til ikke-synkroniserede og synkroniserede gear

 • Universal anvendbar i manuelle gearskift, hypiod-drivaksler og planetgear

 • Forenelig med alle konventionelle og syntetiske mærke-gearolie

 • Ideal 80W-90 typerationaliseringsprodukt

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14048
14049
14814039
14814040
14814053
14814074
14814075
17050
18039
18040
Anvendelsesområde Brugskøretøj
Bus
Lastbil
Maskiner
Personbil
Specifikationer API GL4
API GL5
Eston API MT 1
MAN 3343 ML
MAN 341
MAN 342
MB 235.0
MB 235.1
MIL-L-2105 D
Scania MIL-PRF-2105E
Scania TO 1
Scania TO 2
Volvo 97310
Volvo 97312
ZF TE-ML 01
ZF TE-ML 02
ZF TE-ML 05
ZF TE-ML 07
ZF TE-ML 08
Viskositet 80W-90
Karakteristika Delsyntetisk
Universal
EAN/GTINs 4032167180390
4032167180406
4032167170506
4032167140486
4032167140493

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse