VAICO

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 133,58 per Liter
kr. 133,58
5 l Kande   kr. 96,32 per Liter
kr. 481,58

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P103: Læs etiketten før brug.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 10125208
10130758
V60-0040
V60-0041
Specifikationer MIL-L 2105 D
Scania ST0 1:0
VW 501.50
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12B
Viskositet 75W-90
Karakteristika Delsyntetisk
EAN/GTINs 4046001324604
4046001324598

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse