Valvoline DCT

VALVOLINE
Valvoline DCT

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Valvoline DCT

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Gebrauchsnummern 15287074
15287075
866909
868207
EAN/GTINs 8710941019642
8710941020402

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse