VALVOLINE

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 15287086
15287087
866929
866930
Viskositet 75W-80
EAN/GTINs 8710941019796
8710941019802

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse