VAICO

1 l Dunk
kr. 113,21
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 10127504
V60-0017
Anvendelsesområde

Traktor


Bus
Industri
Lastbil
Maskiner
Specifikationer Mercedes-Benz 343.00
EAN/GTINs 4046001282386

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse