VAICO

1 l Dunk
kr. 74,48
Mindsteordre:12
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P273: Undgå udledning til miljøet.Gebrauchsnummern 12032638
V60-0112
Anvendelsesområde

Traktor


Bus
Industri
Lastbil
Maskiner
Specifikationer ISO 7308
PSA B71 2710
EAN/GTINs 4046001448423

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse