G40 Kühlerfrostschutz

GLYSANTIN
G40 Kühlerfrostschutz

1,5 l Dunk
kr. 149,56

kr. 99,71 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

G40 Kühlerfrostschutz

G40® er et premium kølerbeskyttelsesmiddel af nyeste generation fra Glysantin®-serien. Produktet bruger den såkaldte Si-OAT-teknologi, hvor fordele af silikatholdige og silikatfrie kølerbeskyttelsesmidler forbindes - excellent beskyttelse mod kølerkorrosion og lang anvendelsestid.

G40® er et koncentreret kølerbeskyttelsesmiddel og skal derfor fortyndes inden brug i kølersystemet.

 

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H302: Farlig ved indtagelse.


Sikkerhedssætninger:
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P311: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…
P330: Skyl munden.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 13129344
50688606
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4014439000162

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse