10W-40 SHPD Ganzjahresöl

HIGH PERFORMER
10W-40 SHPD Ganzjahresöl

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

5 l Kanister   kr. 40,66 per Liter
kr. 203,29
20 l Kanister   kr. 27,04 per Liter
kr. 540,78
60 l Fad   kr. 36,34 per Liter
kr. 2.180,37
208 l Fad   kr. 25,72 per Liter
kr. 5.350,48

Produktdetaljer

10W-40 SHPD Ganzjahresöl

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P313: Søg lægehjælp.



Gebrauchsnummern 15841939
15841959
15841986
15841987
18075
18076
18077
18097
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA A3
ACEA E7
API CF-4
API CG-4
API CH-4
API CI-4
API SL
Allison C-4
Caterpillar ECF 2 (ECF-1a)
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Fiat 9.55535-D2
Fiat 9.55535-G2
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275-1
MB 228.3
MB 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3
Viskositet 10W-40
Karakteristika Helårsolie
Serie SHPD Ganzjahresöl
EAN/GTINs 4051379516261
4051379516735
4051379516469
4051379516742

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse