HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 76,77 per Liter
kr. 76,77
5 l Kande   kr. 43,97 per Liter
kr. 219,83
20 l Kanister   kr. 32,20 per Liter
kr. 643,93

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H315: Forårsager hudirritation.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Gebrauchsnummern 15490300
15490301
15490302
15490303
15490304
18315
18316
18317
18318
18319
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA A1
ACEA B1-12
VOLVO VCC RBS0-2AE
Viskositet 0W-20
EAN/GTINs 4032167183179
4032167183155
4032167183186
4032167183162
4032167183193

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse