HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 80,83 per Liter
kr. 80,83
5 l Kande   kr. 46,99 per Liter
kr. 234,93
20 l Kanister   kr. 34,94 per Liter
kr. 698,72

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490344
15490345
15490346
15490347
15490348
18276
18277
18278
18279
18280
Anvendelsesområde Personbil
Viskositet 5W-30
EAN/GTINs 4032167182783
4032167182806
4032167182790
4032167182769
4032167182776

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse