MAXLIFE 5W30

VALVOLINE
MAXLIFE 5W30

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 97,08 per Liter
kr. 97,08
5 l Kande   kr. 58,51 per Liter
kr. 292,56

Produktdetaljer

MAXLIFE 5W30

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Gebrauchsnummern 15842594
15842637
872371
872794
Anvendelsesområde Personbil
Viskositet 5W-30
Serie MAXLIFE
EAN/GTINs 8710941021829
8710941022567

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse